Straffesagens gang

Jeg kan forsvare dig i by- og landsretter over hele landet.

Det vil komme dig og din sag til gode, at jeg har arbejdet med straffesager siden 2001 - først som offentlig anklager og siden som forsvarsadvokat.

Jeg arbejder med alle typer af sager fra færdselslovsovertrædelser til drab.

Det vil hjælpe dig, at jeg kender til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder og har betydelig erfaring med sager om bl.a. røveri, drab, narkotika, menneskehandel, økonomisk og organiseret kriminalitet.

En straffesag forløber typisk i 4 faser: 1) politiets efterforskning, 2) tiltalerejsning 3) sagens behandling i retten og 4) erstatning, hvis du bliver frifundet eller en eventuel straf, som skal fuldbyrdes, hvis du bliver dømt.

Jeg kan bistå dig under alle 4 faser.

Du vil til en begyndelse blive sat grundigt ind i sagens materiale, som vi vil analysere i fælleskab. Vi vil drøfte, om der er behov for at skaffe yderligere oplysninger frem i din sag.

Er du varetægtsfængslet, vil vores forberedelse foregå hos dig i fængslet. Jeg vil også kunne hjælpe dig med kontakt til og besøg fra din familie.

Hvis politiet kommer med nye oplysninger, vil jeg løbende holde dig orienteret.

Jeg vil også rådgive dig, om du skal afhøres af politiet. Det har man som sigtet ikke pligt til, men det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt.

Hvis sagen kommer i retten, vil jeg bl.a. hjælpe dig med at forberede afhøringen af dig, med at tilrettelægge en strategi for dit forsvar og imødegå politiets materiale, så du er godt forberedt, og din sag bliver præsenteret bedst muligt.

Hvis du bliver frifundet, kan jeg hjælpe dig med at søge erstatning. Bliver du dømt, kan jeg f.eks. hjælpe dig med valg af afsoningssted eller prøveløsladelse.

Jeg lægger vægt på, at vi undervejs har et respektfuldt og godt samarbejde, da det har stor betydning for at nå det bedste resultat for dig.

Jeg har tavshedspligt, og alle vores drøftelser er derfor fortrolige.  

Hos mig vil du få både professionel og engageret bistand.